• IF产品设计奖
 • REDDOTS设计奖
 • GOOD DESIGN奖
NEOREST NX坐便器
NEOREST NX坐便器
每时每刻,尽情享受清洁与舒适赋予的全新生活。
 • NEOREST NX
 • ZL系列洗脸器水嘴
 • LW5616B/CB LW5615B/CB
NEOREST NX坐便器
NEOREST NX坐便器
每时每刻,尽情享受清洁与舒适赋予的全新生活。
 • NEOREST NX
 • GA series lavatory faucet
 • GS series lavatory faucet
连体坐便器
连体坐便器
将节水性与清洁性融为一体,卓越的节水坐便器
 • CES993WCS
 • CES4721ECS/CES4731ECS
 • CW636B
 • TEXN20AL-V200R
 • DLE126A1+DLE124DH+DLE424SMA
售后服务热线: 800-820-9787   400-820-9787